Helsinkiin uusi impro / freejazz / nykymusiikki Festivaali!

Uuden, helmikuussa 2014 toimintansa aloittavan Helsinki Free Fall Festivaalin taiteellisena linjauksena on esitellä uutta, kansainvälisesti korkeatasoista musiikkia ja uusia esityskäytäntöjä sekä -konsepteja vapaan improvisoinnin, freejazzin, nykymusiikin ja sävelletyn musiikin rajapinnoilla. Linjauksesta ei niinkään lueta pois myöskään elektronista musiikkia, noisea ja muita kiinnostavia tyylilajeja. Tapahtumaa voikin luonnehtia eräänlaiseksi ”hyvän musiikin” festivaaliksi, ilman ns. tyypillisiä genrerajoja, ja festivaali nimenomaan haluaakin haastaa myöskin tapahtumassa esiintyviä taiteilijoita niiden poistamisessa.

Esa Pietilä, taiteellinen johtaja

Bookmark the permalink.

Comments are closed